Het lastenboek CodiplanPLUS Rund maakt integraal deel uit van de Belbeef standaard. Indien een veehouder al in het bezit is van een certificaat voor de Sectorgids G-040 module C uitgereikt door CKCert, kan hij ook een certificaat krijgen voor CodiplanPLUS Rund, mits het voldoen aan bijkomende eisen rond dierenwelzijn en duurzaamheid.

Een belangrijk onderdeel van de CodiplanPLUS Rund standaard is de Duurzaamheidsmonitor die 1 keer per 3 jaar moet worden ingevuld. Jaarlijks moet u ook een Registercontrole uitvoeren. Dit houdt in dat u een controle doet van de informatie op Veeportaal ten opzichte van de runderpaspoorten en ten opzichte van de dieren (oormerk, geslacht, haarkleed, type).

Het certificaat CodiplanPLUS Rund heeft een 3-jarige cyclus. Echter, is een tussentijdse audit verplicht. Dit wil zeggen dat onze inspecteur 2 keer per 3 jaar uw bedrijf komt controleren. 

Indien u zich als rundveehouder wil inschrijven voor dit lastenboek, moet de sanitair verantwoordelijke van het bedrijf eerst de Belbeef/Codiplan overeenkomst (bijlage 5) invullen en ondertekenen. Dit document moet u vervolgens bezorgen aan CKCert. Verder kunt u zich inschrijven bij CKCert via de Modelovereenkomst Producent. Beide documenten kunt u hieronder vinden.

Documenten voor klanten

Nieuws

Nieuwe versie CodiplanPLUS Rund verplicht vanaf 04/04/2022 - 29/03/2022

Nieuwe versie van het CodiplanPLUS Rund lastenboek (4.0) gepubliceerd. Read more

Interesse ?

Indien uw meer informatie wenst over CodiplanPLUS Rund

klik dan hieronder op AANVRAAG of contacteer ons via info@ckcert.eu

AANVRAAG