Vanaf 3/07/2023 treden de nieuwe versies van de Vegaplan Standaarden PPP versie 5.0, Loonwerk versie 3.0 en NET versie 2.0 verplicht in voege samen met de overeenkomstige sectorgidsen G-040, G-033 en G-043. Ook de meest recente IPM richtlijnen voor Vlaanderen gaan dan in voege. Er is ook een nieuwe VegaplanFR die eveneens op 03/07/2023 verplicht in voege treedt.

 

Vegaplan Standaard Primaire Plantaardige Productie versie 5.0

Versie 5.0 van de Vegaplan Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie (PPP) kent vier belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.

 1. Het minimum slaagpercentage voor de eisen van niveau 2 is verhoogd van 70 tot 80%. Een minimum van 80% conformiteit is vereist voor de niveau 2-eisen van IPM, alsook voor de niveau 2-eisen van de Vegaplan Standaard PPP.
 2. De versterking van een reeks aanbevelingen door de verhoging van het niveau, betreffende bijvoorbeeld:
  • hygiëne van het personeel
  • opslag van meststoffen en verpakkingsmateriaal
  • afvalbeheer
  • kwaliteit van het uitgangsmateriaal
  • teelttechnieken zoals het voorkomen van besmetting.
 3. Wijzigingen in en aanvullingen op de IPM-vereisten, waarbij de nadruk ligt op vruchtwisseling, bufferzones en eisen inzake bestrijding van schadelijke organismen. In Vlaanderen werden specifieke eisen voor waterbescherming toegevoegd, namelijk ter voorkoming van puntvervuiling van gewasbeschermingsmiddelen en voor de vermindering van drift.
 4. Een laatste nieuwigheid is de duurzaamheidsmonitor, die vanaf 2024 door de landbouwer moet worden ingevuld als onderdeel van zijn certificering.

 

Vegaplan Standaard voor de loonwerkers versie 3.0

De aanpassingen van de Vegaplan Standaard PPP komen ook terug in Vegaplan Standaard voor de loonwerkers, met uitzondering van de duurzaamheidsmonitor. Zo is ook het minimaal conformiteitspercentage voor de eisen van niveau 2 verhoogd tot 80%. Een aantal aanbevelingen, voor zover van toepassing voor loonwerkers, zijn ook versterkt door een verhoging van het niveau. De IPM eisen die relevant zijn voor de loonwerker, zoals bv. eisen met betrekking tot toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, zijn ook in dit lastenboek bijgewerkt.

 

Vegaplan Standaard voor de Niet-Eetbare Tuinbouwproducten versie 2.0

De aanpassingen in de Vegaplan Standaard voor niet-eetbare tuinbouwgewassen komen overeen met de nieuwigheden in de Vegaplan Standaard PPP. Het minimaal conformiteitspercentage voor de eisen van niveau 2 is ook hier verhoogd tot 80%. Een aantal aanbevelingen is eveneens versterkt door een niveauverhoging en de IPM eisen werden geactualiseerd. De duurzaamheidsmonitor is nog niet van toepassing en zal in de volgende versie van de Vegaplan Standaard voor niet-eetbare tuinbouwproducten worden geïmplementeerd.

 

VegaplanFR versie 1.1

De nieuwe versie van de Vegaplan Standaard PPP heeft een beperkte invloed op de VegaplanFR standaard. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen, enkel een update van de verwijzingen naar de eisen van de Vegaplan Standaard PPP.

 

Sectorgids G-040 Primaire Productie versie 6.0

In de nieuwe versie van de Sectorgids G-040 werd de module B in de module A geïntegreerd en bijgevolg ook alle eisen uit de module B in de module A opgenomen. De activiteit R (Ruwvoeder) werd opgenomen als activiteit in de module A.

Verder is er geen invloed op de module C. De eisen van toepassing op ruwvoeder blijven opgenomen in de dierlijke productie en zijn verplicht te auditeren onder de module C indien er geen plantaardige productie is voor humane consumptie. De activiteit Ruwvoeder kom op het certificaat zoals dit nu reeds het geval is.

 

Checklijsten

Alle audits uitgevoerd vanaf 03/07/2023 zullen a.d.h.v. de nieuwe versies gebeuren. De audits moeten vanaf dan ook voorbereid zijn met behulp van de nieuwe checklijsten. In de sectie “Documenten voor klanten” van het betrokken lastenboek kan u terug vinden hoe u een gepersonaliseerde checklijst kan samenstellen.

02-11-2023

Nieuwe versie GlobalG.A.P. IFA Smart v6.0

Nieuwe versie GlobalG.A.P. IFA Smart - verplicht vanaf 01/01/2024 Read more

21-06-2023

Nieuwe versies Vegaplan Standaarden en Sectorgidsen

Nieuwe versies Vegaplan Standaarden en overeenkomstige Sectorgidsen – verplicht vanaf 03/07/2023 Read more

12-06-2023

Nieuwe versie GlobalG.A.P. Chain of Custody

GlobalG.A.P. Chain of Custody V6.1 - verplicht vanaf 01/07/2023 Read more

13-04-2022

Inschrijving IPM-controle bij CKCert

U kunt bij CKCert terecht voor uw verplichte inschrijving IPM (Bericht Departement Landbouw & Visserij) Read more

29-03-2022

Nieuwe versie CodiplanPLUS Rund verplicht vanaf 04/04/2022

Nieuwe versie van het CodiplanPLUS Rund lastenboek (4.0) gepubliceerd. Read more