De Sectorgids Autocontrole G-040 module C bevat alle zaken met betrekking tot voedselveiligheid en traceerbaarheid die onder de bevoegdheid van het Federaal Voedselagentschap (FAVV) vallen. 

CKCert kan uw bedrijf certificeren voor deze sectorgids voor de volgende diersoorten:

  • Varkens
  • Rundvee: melkvee en vleesvee
  • Pluimvee: legkippen (opfok), braadkippen, reproductiepluimvee, kalkoenen en struisvogels
  • Schapen en geiten
  • Hert en kameelachtigen

Bedrijven die gecertificeerd zijn voor al hun activiteiten, krijgen een korting op hun FAVV-bijdrage. De Sectorgids G-040 module C heeft een 3-jarige cyclus, dit wil zeggen dat onze inspecteur 1 keer per 3 jaar uw bedrijf komt controleren. 

Documenten voor klanten

Nieuws

Interesse ?

Indien uw meer informatie wenst over Sectorgids Autocontrole G-040 module C - alle diersoorten

klik dan hieronder op AANVRAAG of contacteer ons via info@ckcert.eu

AANVRAAG