Het certificaat Integrale Kwaliteitszorg Melk of IKM is drie jaar geldig en door dit te behalen, toont uw bedrijf aan dat het voldoet aan de eisen zoals opgesteld door MilkBE, de brancheorganisatie van de Belgische zuivelsector.

De zuivelsector heeft er 20 jaar geleden voor gekozen om vragen van afnemers, gebaseerd op de wensen van de consument, te bundelen in het privaat lastenboek IKM.

De zuivelsector was dan ook de eerste sector die goede landbouwpraktijken liet certificeren en verder gaat dan de wet voorziet. Op vandaag telt het IKM-lastenboek acht modules: dierengezondheid, dierenwelzijn, melkwinning, reiniging, hygiëne, milieu, meldingsplicht en de duurzaamheidsmonitor

Hieronder kunt u de nodige documenten vinden om u voor te bereiden op uw IKM-bedrijfscontrole.

Indien u een audit wenst aan te vragen, gelieve dan contact op te nemen met MCC (078/15 47 10 of ikm@ikm.be). IKM-Vlaanderen zal vervolgens contact opnemen met CKCert om uw bedrijfscontrole in te plannen. Op vraag van MCC Vlaanderen kunnen de documenten ter voorbereiding van uw IKM-bedrijfscontrole opgevraagd worden via ikm@ikm.be.

Documenten

 

Documenten voor klanten

Nieuws

Nieuwe versie IKM v11 - 10/01/2022

Op 1 januari 2022 is een nieuwe versie van de IKM-lastenboek van kracht gegaan (versie 11). Read more

Interesse ?

Indien uw meer informatie wenst over de het IKM-lastenboek

klik dan hieronder op AANVRAAG of contacteer ons via info@ckcert.eu

AANVRAAG