Het IPM-certificaat is drie jaar geldig en door dit te behalen, toont uw bedrijf aan dat het voldoet aan de eisen zoals opgesteld door het Departement Landbouw & Visserij rond geïntegreerdee gewasbescherming.

Voor meer informatie, klik op de foto hieronder.