Er zijn tegenover vorige campagne enkele wijzigingen in het schema met de beoordelingscriteria:

  • Punt 11a) Kritieke tekortkoming: Bij bijkoop aardappelen moet u niet alleen de gegevens van de producent maar ook van de handelaar Ook bij aankoop via handelaren moet u in het bezit zijn van de certificaten van de producent. Bij een aardappelhandelaar volstaat het Hygiëneprotocol NAO.
  • Punt 40) Kritieke tekortkoming: Bij beregening registreert u het perceel, de datum en de watergift (in mm of m³/ha, of in pompuren + pompcapaciteit in m³/uur)

In verband met het Actieplan Plantgezondheid zijn enkele aanbevelingen opgenomen. Het niet voldoen leidt niet tot afkeuring:

  • Punt 18) Aanbeveling: Indien u een bodemanalyse laat uitvoeren om inzicht te krijgen in het bodemleven of investeringen doet om de bodemgezondheid te verbeteren, registreert u: het analyserapport respectievelijk de ondernomen activiteiten. U bewaart deze gegevens minimaal 5 jaar.
  • Punt 27) Aanbeveling: Gebruikte biostimulanten en het resultaat van de toepassing worden geregistreerd. Biostimulanten zijn bemestingsproducten die de voedingsprocessen van de plant stimuleren op basis van micro-organismen of (an)organisch materiaal (bijv. Mycorrhiza schimmels, silicium en seleen).
  • Punt 33) Aanbeveling: Met de erfemissiescan (erfemissiescan.nl) is het risico op emissie vanaf het erf in kaart gebracht.

Gelieve vanaf 15 augustus 2019 dus gebruik te maken van de nieuwe checklijst bij het uitvoeren van de verplichte jaarlijkse zelfaudit voorafgaand aan het bezoek door onze inspecteur. De nodige documenten kunt u vinden op deze website.

Belangrijke aandachtspunten:

  • Perceelsoverzicht moet voorafgaand aan de audit opgemaakt zijn
  • Perceelsfiches moeten tijdig ingevuld zijn
  • Zelfbeoordelingschecklijst moet elk jaar ingevuld worden vóór de audit
  • Indien gebruik gemaakt wordt van een loonwerker, dient u een kopie van zijn certificaat in uw bezit te hebben

02-11-2023

Nieuwe versie GlobalG.A.P. IFA Smart v6.0

Nieuwe versie GlobalG.A.P. IFA Smart - verplicht vanaf 01/01/2024 Read more

21-06-2023

Nieuwe versies Vegaplan Standaarden en Sectorgidsen

Nieuwe versies Vegaplan Standaarden en overeenkomstige Sectorgidsen – verplicht vanaf 03/07/2023 Read more

12-06-2023

Nieuwe versie GlobalG.A.P. Chain of Custody

GlobalG.A.P. Chain of Custody V6.1 - verplicht vanaf 01/07/2023 Read more

13-04-2022

Inschrijving IPM-controle bij CKCert

U kunt bij CKCert terecht voor uw verplichte inschrijving IPM (Bericht Departement Landbouw & Visserij) Read more

29-03-2022

Nieuwe versie CodiplanPLUS Rund verplicht vanaf 04/04/2022

Nieuwe versie van het CodiplanPLUS Rund lastenboek (4.0) gepubliceerd. Read more