Er zijn tegenover vorige campagne enkele belangrijke wijzigingen in het schema met de beoordelingscriteria. Hieronder worden deze kort weergegeven. Voor meer informatie kunt u terecht in de Telershandleiding (zie op deze website onder “Voedselveiligheid Aardappelen VVA”):

NIEUWE KRITIEKE TEKORTKOMINGEN:

 • Punt 14) Neem minimaal 2 maatregelen t.b.v. bodemgezondheid
 • Punt 15) Pas gewasrotatie toe
 • Punt 16) Aanwezigheid van meerdere teelten en/of bedrijfsonderdelen (ook loonwerk of loonopslag komt hiervoor in aanmerking)
 • Punt 17) Neem minimaal 2 maatregelen t.b.v. bodemverdichting
 • Punt 18) Neem minimaal 1 uit 3 van de 4 categorieën t.b.v. de beperking van uitstoot van broeikasgassen à Vul hiervoor bijlage D in van de Telershandleiding
 • Punt 19) Maak bij het afsluiten van een teeltcontract of verkoop afspraken over het meest gunstige moment van levering (i.v.m. prijs en kwaliteit)
 • Punt 20) Bedrijfsplan (bouwplan) is beschikbaar met aandacht voor economische lange termijn
 • Punt 21) Bedrijfsplan met benoeming van relevante duurzaamheidsrisico’s
 • Punt 28) Hou bij raskeuze rekening met de wens van klanten, geschiktheid van het ras voor de regio, grondsoort en duurzame teelt
 • Punt 36) Voor elk perceel: gebruik het resultaat van het bemestingsonderzoek (PK-bodemanalyse van max. 4 jaar oud) bij het opstellen van het bemestingsplan
 • Punt 37) Gebruikte biostimulanten en het resultaat van de toepassing worden geregistreerd à dit controlepunt was in seizoen 2019/20 reeds een aanbeveling
 • Punt 43) Met de erfemissiescan (www.erfemissiescan.nl) is het risico op emissie vanaf het erf in kaart gebracht à dit controlepunt was in seizoen 2019/20 reeds een aanbeveling
 • Punt 49) Neem minimaal 1 maatregel t.b.v. IPM om de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen te beperken
 • Punt 50) Neem minimaal 1 maatregel t.b.v. IPM om de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen
 • Punt 51) Neem maatregelen om overdracht van Phytophthora infestans naar (andere) gewassen/percelen te verminderen/voorkomen
 • Punt 54) Neem minimaal 1 maatregel bij beregening om dit zo efficiënt mogelijk uit te voeren.
 • Punt 59) Loof blijft op het land en wordt ingewerkt, eventuele plantaardige bijproducten worden of teruggebracht naar het perceel of krijgen een alternatief doel (bv. diervoeder). Voer niets af als vuilnis.
 • Punt 61) Reinig de bewaarruimte en apparatuur grondig vóór inschuren (uiterlijk 1 oktober) zoals aangegeven in Bijlage E van de Telershandleiding
 • Punt 62) Informeer uw afnemer(s) en CKCert over de voorgeschreven reiniging, binnen 3 dagen na de reiniging (en uiterlijk op 1 oktober). Stuur hiervoor de ingevulde Bijlage E door naar uw afnemer(s) en CKCert (info@ckcert.eu)

Belangrijke aandachtspunten:

 • Perceelsoverzicht moet voorafgaand aan de audit opgemaakt zijn
 • Perceelsfiches moeten tijdig ingevuld zijn
 • Zelfbeoordelingschecklijst moet elk jaar ingevuld worden vóór de audit
 • Indien gebruik gemaakt wordt van een loonwerker, dient u een kopie van zijn certificaat in uw bezit te hebben
 • NIEUW SEIZOEN 2020/21: Vul voorafgaand aan de audit Bijlage D (Maatregelen beperking uitstoot broeikasgas) van de Telershandleiding in
 • NIEUW SEIZOEN 2020/21: Vul binnen 3 dagen na reiniging (en uiterlijk op 01/10/2020) Bijlage E (Checklist schoonmaak bewaring en apparatuur i.v.m. chloorprofam) van de Telershandleiding in en stuur deze door naar uw afnemer(s) en naar info@ckcert.eu

 

02-11-2023

Nieuwe versie GlobalG.A.P. IFA Smart v6.0

Nieuwe versie GlobalG.A.P. IFA Smart - verplicht vanaf 01/01/2024 Read more

21-06-2023

Nieuwe versies Vegaplan Standaarden en Sectorgidsen

Nieuwe versies Vegaplan Standaarden en overeenkomstige Sectorgidsen – verplicht vanaf 03/07/2023 Read more

12-06-2023

Nieuwe versie GlobalG.A.P. Chain of Custody

GlobalG.A.P. Chain of Custody V6.1 - verplicht vanaf 01/07/2023 Read more

13-04-2022

Inschrijving IPM-controle bij CKCert

U kunt bij CKCert terecht voor uw verplichte inschrijving IPM (Bericht Departement Landbouw & Visserij) Read more

29-03-2022

Nieuwe versie CodiplanPLUS Rund verplicht vanaf 04/04/2022

Nieuwe versie van het CodiplanPLUS Rund lastenboek (4.0) gepubliceerd. Read more