U kreeg als landbouwer recent een PV van het Departement Landbouw & Visserij om u DRINGEND in te schrijven bij een erkende certificeringsinstelling (OCI) voor de controle op de toepassing van de algemene beginselen van geïntegreerde gewasbescherming (IPM).

In principe volstaat de inschrijving voor het IPM-lastenboek (alleenstaande module = zonder combinatie met een ander lastenboek). Dit is de meest eenvoudige bedrijfscontrole, maar dit is niet altijd de beste oplossing voor uw bedrijf.

Afhankelijk van uw bedrijfssituatie biedt CKCert uw bedrijf dan ook verschillende mogelijkheden aan om u in orde te stellen. Doorloop volgend STAPPENPLAN om te zien wat volgens CKCert de beste keuze is. Dit is uiteraard slechts een aanbeveling, het staat u vrij om toch voor het IPM-lastenboek als alleenstaande module te kiezen.

STAPPENPLAN

 1. Mijn hoofdactiviteit is sierteelt?
  • JA = dan raden wij het Vegaplan NET lastenboek aan. Dit is de meest interessante formule voor uw bedrijf, zowel financieel als praktisch. Hiermee bent u immers niet enkel in orde voor IPM én voor de kwaliteitseisen teeltmateriaal, maar ook voor de Autocontrole Sectorgids G040 mod D, waardoor u van een korting kunt genieten op uw FAVV-bijdrage. Deze korting wordt automatisch toegepast op uw FAVV-factuur en volstaat om de kost van de audit te dekken.
  • NEE = ga naar stap 2
 2. Ik produceer zelf één of meerdere van volgende teelten: akkerbouwgewassen, groente, fruit, ruwvoeder, weiland?
  • JA = ga naar stap 3
  • NEE = dan raden wij u het alleenstaande IPM-lastenboek aan. 
 3. Ik ben zowel producent maar ook verkoper van mijn teelten?
  • JA = dan raden wij het Vegaplan Standaard lastenboek aan. Dit is de meest interessante formule voor uw bedrijf, zowel financieel als praktisch. Hiermee bent u immers niet enkel in orde voor IPM, maar ook voor de Autocontrole Sectorgids G040 mod A/B, waardoor u van een korting kunt genieten op uw FAVV-bijdrage. Deze korting wordt automatisch toegepast op uw FAVV-factuur en volstaat om de kost van de audit te dekken.
  • NEE = bent u veehouder en produceert u enkel ruwvoeder voor eigen gebruik, dan raden wij het Codiplan lastenboek aan in combinatie met IPM. Wij kunnen de IPM-controle dan zeer goedkoop integreren in de audit voor de dieren. Dankzij de Codiplan-audit bent u ook gecontroleerd voor de Autocontrole Sectorgids G040 mod C, waardoor u van een korting kunt genieten op uw FAVV-bijdrage. Deze korting wordt automatisch toegepast op uw FAVV-factuur en volstaat om de kost van de audit te dekken.

Om uw inschrijving te registreren, hebben wij 2 documenten nodig die u ons per mail (info@ckcert.eu) of post terug moet bezorgen:

 1. Registratieformulier IPM
 2. Modelovereenkomst CKCert.
  • Vul op pagina 1 uw klantgegevens in. Zeer belangrijk hierbij is het Landbouwernummer aangezien we dit nodig hebben om uw registratie door te geven aan het Departement Landbouw en Visserij. 
  • Vul op pagina 2 uw keuze in van het lastenboek, gebaseerd op het STAPPENPLAN zoals hierboven beschreven.
   • VegaplanNET = onder 2.1 Primaire Plantaardige Productie. Kruisje bij VEGAPLAN Standaard voor de Niet-eetbare tuinbouwteelten
   • Vegaplan Standaard = onder 2.1 Primaire Plantaardige Productie. Kruisje bij VEGAPLAN Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie
   • Codiplan+IPM = onder 2.2 Primaire Dierlijke Productie. Kruisje bij Sectorgids voor de Primaire Productie - G-040 en kruisje bij Module C (vul ook uw diersoorten in) & kruisje bij IPM Ruwvoeders
   • IPM alleenstaand = onder 2.1 Primaire Plantaardige Productie. Kruisje bij IPM voor de Primaire Plantaardige Productie.
  • Vul op pagina 4 de datum, plaats en handtekening in.

Indien u nog verdere vragen zou hebben, zijn wij uiteraard bereid om u hierin bij te staan. U mag ons hiervoor steeds telefonisch contacteren of mailen naar info@ckcert.eu.

Aangezien zeer veel landbouwers een brief hebben ontvangen, hebben onze diensten het momenteel zeer druk om alle vragen te beantwoorden. Heb dus even geduld als u ons niet altijd gemakkelijk kunt bereiken of u even moet wachten op ons advies. Wij doen al het nodige om alle bedrijven tijdig te informeren en te registreren.

02-11-2023

Nieuwe versie GlobalG.A.P. IFA Smart v6.0

Nieuwe versie GlobalG.A.P. IFA Smart - verplicht vanaf 01/01/2024 Read more

21-06-2023

Nieuwe versies Vegaplan Standaarden en Sectorgidsen

Nieuwe versies Vegaplan Standaarden en overeenkomstige Sectorgidsen – verplicht vanaf 03/07/2023 Read more

12-06-2023

Nieuwe versie GlobalG.A.P. Chain of Custody

GlobalG.A.P. Chain of Custody V6.1 - verplicht vanaf 01/07/2023 Read more

13-04-2022

Inschrijving IPM-controle bij CKCert

U kunt bij CKCert terecht voor uw verplichte inschrijving IPM (Bericht Departement Landbouw & Visserij) Read more

29-03-2022

Nieuwe versie CodiplanPLUS Rund verplicht vanaf 04/04/2022

Nieuwe versie van het CodiplanPLUS Rund lastenboek (4.0) gepubliceerd. Read more