Het CodiplanPLUS Rund lastenboek, dat deel uitmaakt van de Belbeef Standaard, is bijgewerkt, en de nieuwe versie 4.0 is nu beschikbaar op de Codiplan website. De vorige update dateerde van 2019.

De audits die uitgevoerd worden vanaf 04/04/2022 zullen volgens de nieuwe versie van het lastenboek gebeuren.

De lancering van deze nieuwe versie 4.0 brengt verschillende veranderingen met zich mee, de belangrijkste zijn de volgende:

 • Dierenwelzijn
  Sinds de regionalisering van de bevoegdheden inzake dierenwelzijn zijn de eisen uit deze regelgeving, die voorheen in de sectorgids G040-Module C stonden, overgebracht naar het "Codiplan Animal Welfare" (afgekort als "CAW") lastenboek.
  De wettelijke eisen inzake dierenwelzijn waren reeds opgenomen in de vorige versies van het lastenboek en werden reeds gecontroleerd tijdens de audits voor het verkrijgen of behouden van het CodiplanPLUS Rund-certificaat. In versie 4.0 zijn de formuleringen van deze eisen en hun respectievelijke codes daarom geharmoniseerd met deze die in de CAW, hoofdstuk Runderen, worden gebruikt. Voor de veehouders die al voor CodiplanPLUS Rund gecertificeerd zijn, heeft deze wijziging weinig gevolgen, behalve dat de tussentijdse audit volgens deze nieuwe normen zal worden uitgevoerd.
 • Opvolgingsperiode koeien (punt B2+ van het lastenboek)
  In deze nieuwe versie bedraagt de totale duur van de opvolgingsperiode voor koeien nog steeds 75 dagen, maar deze kan worden gespreid over twee CodiplanPLUS Rund gecertificeerde beslagen, waarbij de periode die in het laatste beslag wordt doorgebracht ten minste 60 dagen bedraagt.
 • Antibiotica registratie (punt B20+ van het lastenboek)
  In de vorige versies van het lastenboek werd de veehouders aanbevolen de gebruikte antibiotica door hun dierenarts te laten registreren, hetzij rechtstreeks in Sanitel-Med, hetzij onrechtstreeks in AB-Register of Bigame.
  Deze aanbeveling is nu een verplichting niveau B geworden. Bij niet-naleving van deze voorwaarde heeft de veehouder 6 maanden de tijd om dit te corrigeren. De door de dierenarts verschafte en toegediende antibiotica moeten geregistreerd worden via Bigame in Wallonië en via AB-Register in Vlaanderen.
 • Bemonsteringsplan : Focus op traceerbaarheid via DNA
  Traceerbaarheid is een belangrijk kwaliteitscriterium, waar in 2022 nog meer op ingezet zal worden. Vlees van CodiplanPLUS-rundveehouderijen zal willekeurig worden aangekocht bij de deelnemende retailers en verkooppunten, waarna het DNA zal worden vergeleken met dat van de oren die door de slachthuizen worden
  bewaard. Het doel is uiteraard de traceerbaarheid "van boer tot bord" te kunnen garanderen.

02-11-2023

Nieuwe versie GlobalG.A.P. IFA Smart v6.0

Nieuwe versie GlobalG.A.P. IFA Smart - verplicht vanaf 01/01/2024 Read more

21-06-2023

Nieuwe versies Vegaplan Standaarden en Sectorgidsen

Nieuwe versies Vegaplan Standaarden en overeenkomstige Sectorgidsen – verplicht vanaf 03/07/2023 Read more

12-06-2023

Nieuwe versie GlobalG.A.P. Chain of Custody

GlobalG.A.P. Chain of Custody V6.1 - verplicht vanaf 01/07/2023 Read more

13-04-2022

Inschrijving IPM-controle bij CKCert

U kunt bij CKCert terecht voor uw verplichte inschrijving IPM (Bericht Departement Landbouw & Visserij) Read more

29-03-2022

Nieuwe versie CodiplanPLUS Rund verplicht vanaf 04/04/2022

Nieuwe versie van het CodiplanPLUS Rund lastenboek (4.0) gepubliceerd. Read more